(028) 22422227

Trường THPT Phan Châu Trinh 16/03/2017

Hôm nay, Tinh Anh đã được ban giám hiệu trường THPT Phan Châu Trinh cho phép vào lớp học để tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh đang đau đầu vì phải lựa chọn trường và ngành nghề Đại học sắp tới của các em