(028) 22422227

Thái Nguyên 18/03/2017

Hội Triễn Lãm Chiêu Sinh Đài Loan Tại Thái Nguyên Đã Kết Thúc Viên Mãn.

Mình Không Ngờ Là Học Sinh-Sinh Viên Thái Nguyên Lại Có Kiến Thức Hiểu Rõ Về Đài Loan Và Có Mong Muốn Được Đi Du Học Đài Loan Nhiều Như Vậy. Mong Là Các Bạn Sẽ Có Lựa Chọn Sáng Suốt Cho Tương Lai Của Mình