(028) 22422227

Hà Nội 19/03/2017

Và thế là 4 buổi hội thảo tại TPHCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên và hôm nay là Hà Nội đã kết thúc viên mãn.

Có rất nhiều trường đại học Đài Loan tại buổi hội thảo đã liên hệ muốn hợp tác với Tinh Anh với mong muốn tạo ra thêm nhiều lớp chuyên đặc biệt cho học sinh Việt Nam mình. Các trường đó chia sẻ rằng học sinh Việt Nam là đối tượng chiêu sinh thích hợp nhất. Và sẵn đây mình cũng muốn khẳng định với các bạn là chương trình lớp chuyên trường Hsing Wu hiện tại đang là chương trình ưu đãi nhất trước giờ. Hy vọng sau này sẽ có nhiều lớp chuyên ưu đãi như vậy hơn nữa.