Site icon Du học Tinh Anh

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Dai hoc Khoa hoc va Cong nghe Quoc gia Dai Loan
Rate this post

Giới thiệu chung về Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology).

1. CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

 • 18 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được khuyến cáo từ Hội đồng Công nhận và Đánh giá giáo dục Đại học Đài Loan.
 • Một trong 12 trường Đại học hàng đầu ở Đài Loan được bảo trợ bởi Bộ Giáo dục.
 • Trường Đại học Công nghệ đầu tiên và tốt nhất ở Đài Loan
 • Năm 2012: Xếp hạng 55 trong TOP 100 trường Đại học hàng đầu thế giới được thành lập dưới 50 năm.
 • Năm 2011-2012: Xếp hạng thứ 301-305 trong danh sách các trường Đại học hàng đầu thế giới
 • Năm 2011-2012: Xếp hạng thứ 45 trong bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu châu Á
 • Tổng số lượng sinh viên quốc tế chiếm khoảng 5% trong tổng số sinh viên của trường.

2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Khoa Kỹ thuật

 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật xây dựng

Khoa học vật liệu và kỹ thuật

 • Học viện Cao học Tự động hóa và Kiểm soát
 • Khoa Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật máy tính và Điện tử
 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật Tin học và Thông tin
 • Học viện Kỹ thuật Điện quang

Khoa Quản lý

 • Quản lý Công nghiệp
 • Quản trị Kinh doanh
 • Quản lý Thông tin
 • Học viện Cao học Tài chính
 • Học viện Cao học Quản lý Công nghệ
 • Học viện Cao học Quản lý
 • Chương trình MBA

Khoa Thiết kế

 • Kiến trúc
 • Thiết kế Thương mại và Công nghiệp

Khoa Nghệ thuật Tự do và Khoa học Xã hội

 • Ngoại ngữ ứng dụng
 • Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Học viện Cao học Giáo dục và Học tập Kỹ thuật số

Đại học Danh dự

 • Chương trình Cử nhân liên ngành
 • Học viện Cao học Nghiên cứu bằng sáng chế
 • Học viện Cao học Kỹ thuật y sinh
 • Học viện Cao học Công nghệ màu sắc và ánh sáng
 • Học viện Cao học Công nghệ và Khoa học Ứng dụng

3. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Hệ Cử nhân

Hệ Cao học

Ghi chú

 

Học phí

Khoảng 1,700 US$/ học kì

Khoảng 1,800US$/ học kì

Học phí khác nhau tùy theo khoa

Học bổng của NTUST

(Không có)

Học sinh học Thạc sĩ – Lên đến 300US$/ tháng và miễn học phí

Số tiền thay đổi tùy theo khoa

Học sinh học Tiến sĩ – Lên đến 450US$/tháng và miễn học phí

Trợ giúp tài chính

Lên đến 1,000US$/học kì

Lên đến 1,699US$/ học kì

Chỉ dành cho học sinh đã đăng kí

Học bổng Đài Loan

Bộ Ngoại giao – 1,000US$/ THÁNG

Bộ Ngoại giao – 1,000US$/tháng

Vui lòng kiểm tra với Lãnh sự quán Đài Loan hoặc Văn phòng Đại diện Đài Loan

Bộ giáo dục – 500US$/ tháng và miễn học phí

Bộ giáo dục – 660US$/tháng và miễn học phí

Số tiền thực tế phụ thuộc vào tì giá hối đoái hiện tại 

4. THỜI HẠN ĐĂNG KÍ

Học kỳ

Thời gian bắt đầu

Ngày hết hạn

Khóa mùa thu (tháng 9)

Ngày 1 tháng 2

Ngày 31 tháng 3

Khóa mùa xuân (tháng 2)

Ngày 1 tháng 8

Ngày 31 tháng 10

 

Exit mobile version