(028) 22422227

HỘI THẢO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ

§ Hội thảo du học: LỚP CHUYÊN TỰ TÚC DÀNH CHO

SINH VIÊN QUỐC TẾ Trường Đại học Kỹ Thuật Tỉnh Ngô

Đài Loan §

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhàKhông có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi