(028) 22422227

CHÚC MỪNG 40 HỌC SINH TINH ANH ĐỀU ĐẬU PHỎNG VẤN LỚP CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HSING WU KỲ THÁNG 9/2018

                             დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ დ ☄ ❋ 

 

                                      100%!!! 100%!!! 100%!!!  

 

Chúc mừng 40 học sinh Tinh Anh đều đậu phỏng vấn lớp chuyên Trường Đại Học Kỹ Thuật Tỉnh Ngô (Hsing Wu)

                      Trong hình ảnh có thể có: 2 người

                      Trong hình ảnh có thể có: 1 người

                      Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều ngườiTrong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 5 người