(028) 22422227

Liên Kết Đối Tác: Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Huflit 21/03/2017

Hôm nay Thầy Hiệu Phó, Thầy Chủ Nhiệm Trưởng Khoa Giao Lưu Quốc Tế của Trường Đại Học Kĩ Thuật Hsing Wu cùng đại diện công ty Tinh Anh đến Trường Đại Học Ngoại Ngữ-Tin Học Huflit

để bàn bạc về việc hợp tác giữa hai trường. Mình đảm nhiệm nhiệm vụ phiên dịch cho đại diện của đôi bên. Buổi hội thảo tại TPHCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Hà Nội, Trường Hsing Wu và công ty Tinh Anh đã hợp tác rất thành công và ngày càng vững vàng.