(028) 22422227

Trường THPT Nguyễn Thông 03/04/2017

Hôm nay quả là 1 ngày bận rộn. Nhân viên Tinh Anh phải chia ra 2 nhóm: 1 nhóm tham gia 1 buổi thuyết trình tại Trường THPT Nguyễn Thông tại Long An; nhóm còn lại tham dự triễn lãm hướng nghiệp tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân quận Thủ Đức.

Dưới đây là hình ảnh của các em học sinh trường Nguyễn Thông. Thông qua hình ảnh chúng ta cũng hiểu rõ được sự chăm chú và nhiệt tình của các em học sinh tại đây.