KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ – TOCFL THÁNG 5/2024

Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM tổ chức kì thi TOCFL (Phồn thể [...]

KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ TOCFL – THÁNG 10/2023

  Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM tổ chức kì thi TOCFL (Phồn [...]

KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ –  TOCFL THÁNG 9

Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM tổ chức kì thi TOCFL (Phồn thể [...]

KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ – TOCFL THÁNG 8/2023

📣 Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại TP.HCM tổ chức kì thi TOCFL (Phồn [...]

KÌ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ TOCFL – THÁNG 06/2023

KÌ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ – TOCFL THÁNG 06/2023 📣 Văn phòng kinh tế [...]