GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM

Đại học KHKT Hồng Quốc Đức Lâm: 宏國德霖科 技大學 HungKuo Delin University of Technology Đại [...]

THÔNG TIN TUYỂN SINH KỲ THÁNG 02/2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ – HỆ CHUYÊN BAN QUỐC TẾ

Ngành: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Học bổng, học phí: – Học kỳ 1 – Năm [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINH TÂN

Đại học Kỹ thuật Minh Tân:明新科技大學 (MUST) Được thành lập vào năm 1965, trường Đại [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỨC MINH

Đại học Khoa học và Công nghệ Đức Minh: 德明財經科技大學 (TAKMING UNI) Trường Đại học [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DỤC ĐẠT

Đại học kỹ thuật Dục Đạt: 育達科技大學 (YDU)   Đại học Dục Đạt là một [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM

Đại học Kỹ thuật Đông Nam: 東南科技大學 (TNU) Trường đại học Đông Nam là sự [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔN SƠN

Đại học Côn Sơn: 昆山科技大學 (KSU) Được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1965 [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH VĂN

Đại Học Cảnh Văn: 景文科技大學 (JUST) Nằm tại thành phố Tân Bắc, một trong những [...]

THÔNG TIN TUYỂN SINH KỲ THÁNG 9/2023 [ĐẠI HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT]

📣𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐘̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 🏫 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐃𝐔̣𝐂 [...]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM THÁNG 09/2023

📣𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐘̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 🏫𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 [...]