THÀNH TÍCH TOCFL 7-8/2023

NÓNG HỎI NÓNG HỎI Lên liền Cap & Hình liền cho nóng. Được cầm những [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINH TÂN

Đại học Kỹ thuật Minh Tân:明新科技大學 (MUST) Được thành lập vào năm 1965, trường Đại [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỆN HÀNH

Đại học Kỹ thuật Kiện Hành: 健行科技大學 (UCH) Đại học Kiện Hành trước đây là [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM

Đại học Kỹ thuật Hồng Quốc Đức Lâm: 宏國德林科技大學 (HDUT) Trường Đại học Hồng Quốc [...]

NHỮNG CHIẾC “CLIP” HỌC TẬP KỸ NĂNG TẠI TINH ANH

[Học tập tại TINH ANH] TINH ANH đào tạo 100% Tiếng Trung (Phồn Thể) cùng [...]

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM

Đại học Kỹ thuật Đông Nam: 東南科技大學 (TNU) Trường đại học Đông Nam là sự [...]

THÔNG TIN TUYỂN SINH KỲ THÁNG 9/2023 [ĐẠI HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT]

📣𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐘̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 🏫 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐃𝐔̣𝐂 [...]

[THÀNH TÍCH XUẤT SẮC]

CHUYÊN MỤC BẬT MÍ   來了, 來了, chuyên mục quen thuộc của chúng ta lại [...]

[HỌC BỔNG HẤP DẪN]

🔥 CHUYÊN MỤC BẬT MÍ 🔥 ❔ Hôm nay là ngày gì vậy các bạn? [...]

[THÀNH TÍCH TOCFL]

🌸 Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của các bạn trong team Tinh [...]