TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT HỒNG QUỐC ĐỨC LÂM THÁNG 09/2023

Rate this post

📣𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐊𝐘̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑
🏫𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝗛𝗢̂̀𝗡𝗚 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 Đ𝗨̛́𝗖 𝗟𝗔̂𝗠
🔖 𝗛𝗲̣̂ 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗹𝗮̀𝗺:
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (40 học sinh/ngành)
KỸ THUẬT CƠ KHÍ (40 học sinh/ngành)
💰💰 𝐇𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠:
𝗡𝗮̆𝗺 𝟭: 𝗠𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟱𝟬% 𝗵𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗶́.
𝗡𝗮̆𝗺 𝟮: 𝗠𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟮𝟱% 𝗵𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗶́.
𝗛𝗼̣𝗰 𝗸𝘆̀ 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺 𝟭: 𝗠𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟭𝟬𝟬% 𝗽𝗵𝗶́ 𝗸𝗶́ 𝘁𝘂́𝗰 𝘅𝗮́.
𝗛𝗼̣𝗰 𝗸𝘆̀ 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺 𝟭: 𝗠𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟱𝟬% 𝗽𝗵𝗶́ 𝗸𝗶́ 𝘁𝘂́𝗰 𝘅𝗮́.
🎯 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡:
⬧ Tốt nghiệp THPT trở lên, độ tuổi từ 18~24 tuổi.
⬧ Điểm trung bình 3 năm cấp 3 mỗi năm trên 6.0.
⬧ Bằng TOCFL level 1 trở lên.
⬧ Chưa từng học đại học tại Đài Loan (hệ tự túc, hệ vừa học vừa làm, hệ chuyên ban quốc tế).
⬧ Chưa từng đi XKLĐ tại Đài Loan.
⬧ Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự.
💸 𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́:
– 𝗡𝗮̆𝗺 𝟭: 27.840 đài tệ/học kỳ.
– 𝗡𝗮̆𝗺 𝟮: 41.760 đài tệ/học kỳ.
– Năm 3 đến năm 4: 55.680 đài tệ/học kỳ (học phí và tạp phí).
💰 𝐏𝐡𝐢́ 𝐤𝐢́ 𝐭𝐮́𝐜 𝐱𝐚́:
– 𝗛𝗼̣𝗰 𝗸𝘆̀ 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺 𝟭: 𝗠𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝟭𝟬𝟬% 𝗽𝗵𝗶́ 𝗸𝗶́ 𝘁𝘂́𝗰 𝘅𝗮́.
– 𝗛𝗼̣𝗰 𝗸𝘆̀ 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺 𝟭: 6.500 đài tệ/học kỳ.
– Năm 2 đến năm 4: Phí 13.000 đài tệ/học kỳ.
📍 THỰC TẬP:
– Năm 1 đi làm thêm theo quy định 20 tiếng/tuần.
– Năm 2 đến hết học kỳ 1 năm 3 thực tập tại doanh nghiệp hợp tác với nhà trường.
– Từ học kỳ 2 năm 3 trở đi có thể lựa chọn thực tập cả năm hoặc học tại trường để bù tín chỉ. Thời gian thực tập do bên doanh nghiệp quyết định (theo quy định của bộ lao động Đài Loan).
———————————-
Trung Tâm Ngoại Ngữ & Du học Đài Loan Tinh Anh – 菁英-語文暨台灣留學代辦中心
👁‍🗨 𝐒𝐥𝐨𝐠𝐚𝐧: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI – TÔ VẼ ƯỚC MƠ.
🏭 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 62 Lê Thị Bạch Cát P.13, Q.11, TP.HCM
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: (028) 224 22227
📲 Thành: 0906782993 – 📲Dinh: 0901346311
❇️ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/tuvanduhoctinhanh/
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: duhoctinhanh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *